ÜRÜNLER

PETROL ve DOĞALGAZ UYGULAMALARI

Petrol ve Doğalgaz yapısı itibari ile yüksek güvenlikle taşınması gereken akışkanlardır. Sistem ve ürün tasarımlarında eğer petrol ve doğalgaz taşınması söz konusu ise mühendisler emniyet katsayısını normal bir tasarıma göre daha yüksek tutmak zorundadırlar.

Kimyasal yapısı nedeni ile agresif olan, yanma ve patlama özelliği bulunan bu tarz hidrokarbon uygulamalarında bir de yüksek basınç var ise projelendirme ve uygun çözümü belirlemek daha da zorlaşmaktadır.
 
Çelik borulardaki korozyon kaynaklı giderler yatırım ve işletme dönemlerinde toplam maliyetlerin çok önemli bir kısmını kapsamaktadır. Tasarım ömrü kısa olan çelik boru hatlarında engellemeyen korozyon problemleri, tüm hattın yeniden inşa edilmesi çözümü ile düzenli olarak kendini tekrar eder. Bunun temel nedeni toprakaltı borularda korozyon mekanizmasının çalışma şeklinin çok farklı faktörlere bağlı olması ve günümüz teknolojileri ile korozyonun asla %100 durdurulamamasıdır. Korozyon önleme sistemleri, bu kadar karmaşık bir algoritma karşısında çaresi kalmaktadır. Bu sistemlerin zaten genel hedefi korozyonu %100 olarak durdurmak değil, azaltmak olarak belirlenmiştir. 
 
Firmamız yukarıda bahsedilen problem ve neticesinde oluşan maliyetleri ortadan kaldıran bir çözümü ve daha fazlasını uzun yıllar yapılan arge çalışmaları sonucunda sektör ile buluşturmuştur. Bu teknolojinin adı “ Termoplastik Kompozit Boru (RTP)” teknolojisidir. Aslında RTP borular son yıllarda gelişerek küçük çaplı uygulamalar ile kendini sektörde ispat etmiştir. Firmamız, bu konuyu farklı disiplinden uzmanlıklardan oluşan arge ekibi ile bütün detaylarını çalışarak büyük çaplarda ve yüksek basınçlarda da uygulanabilirliğini sağlamıştır. Büyük çaplarda üretilebilen RTP borular ise, petrol ve doğalgaz hatlarında çelik boruların alternatifi olmuştur. 
 
BORU YAPISI
 
Bogenn RTP (Takviyeli Termoplastik Boru) Borular 3 katmanlı hibrid yapıya sahiptir. Borunun iç ve dış katmanı termoplastik iken, orta katman yüksek mukavemetli kompozit malzemeden oluşmaktadır. Termoplastik katmanlar proje gereksinimlerine göre HDPE, PP, PE-RT, PVDF v.b. gibi farklı malzemelerde tasarlanmaktadır. Aynı şekilde orta katmanda yer alan sürekli elyaf takviye katmanı da cam elyaf, aramid, karbon elyaf v.b. gibi proje gereksinimlerine göre farklılık göstermektedir. 
 
ÜRETİM STANDARTLARI
 
Bogenn RTP Boruların üretiminde aşağıdaki standartlardan faydalanılmaktadır. 
 
API 15 S Takviyeli Termoplastik Borular
DNVGL–RP-F119 Termoplastik Kompozit Borular
ASTM F2896 Takviyeli Polietilen Kompozit Borular
ISO TS 18226 Takviyeli Termoplastik Borular
TSE K 166 Termoplastik Kompozit Borular 
DIN EN 12201 Polietilen Borular
 
ÜRETİM ARALIĞI
 
Bogenn RTP Borular Ø90 – 1200 mm aralığında üretilmektedir. 
 
BASINÇ SINIFI
 
Bogenn RTP Borular PN10 – PN200 Bar basınç aralığında üretilmektedir.  
 
RENK
 
Bogenn RTP Borular siyah renkte üretilmektedir.
 
KULLANIM ALANLARI
 
Bogenn RTP Borular aşağıdaki uygulama alanlarında kullanılabilir.
 
- Yüksek basınçlı su hatları
- Doğalgaz iletim ve dağıtım hatları
- Petrol iletim hatları
- Jeotermal su taşıma hatları
- Offshore uygulamalar
 
BİRLEŞTİRME YÖNTEMİ 
 
Bogenn RTP Boruların birleştirilmesinde proje gereksinimlerine göre farklı tipte birleştirme yöntemleri tercih edilmektedir. Bu birleştirme yöntemleri aşağıda özetlenmiştir.
 
- EF (Elektrofüzyon) Birleştirme (< 40 Bar)
- EF + Alın Kaynak Birleştirme (< 80 Bar)
- Mekanik Birleştirme (< 200 Bar)