ÜRÜNLER

ARITMA TESİSİ UYGULAMALARI

Arıtma tesisi yatırımları yüksek maliyetli yatırımlar olup tesis tasarımları uzun yıllar kullanım esas alınarak yapılmaktadır. Tesisin uzun yıllar sorunsuz kullanılabilmesi için önemli kararlardan bir tanesi de boru türü seçimidir. Tesisin ihtiyaç duyduğu basınçlı, düşük basınçlı ve basınçsız hatların seçiminde kullanılacak borular hayati öneme sahiptir. Firmamız geliştirdiği ürünler ile arıtma tesisi uygulamalarında alternatifsiz çözümler oluşturmaktadır. Arıtma tesisleri için geliştirilen çözümler basınç grubuna göre aşağıdaki gibi özetlenebilir;

- Basınçlı Hatlar (PN4 – PN32 Bar) -> Bogenn HDPE100 Borular
- Düşük Basınçlı Hatlar (PN1 – PN4 Bar) -> Bogenn HDPE Düşük Basınçlı Sarmal Borular
- Basınçsız Hatlar (Cazibeli Hatlar < PN1) -> Bogenn HDPE Sarmal Borular
 
Toprakaltı uygulamalar için boruya ait olması gereken bir diğer dayanım ise halka rijidliğidir. Firmamız proje gereksinimine göre SR2 – SR128 kN/m2 (DIN 16961)  veya SN 1 - SN16 kN/m2  (EN 13476) aralığında herhangi bir halka rijidliğinde üretim yapabilmektedir.
 
Halka rijidliğini ifade eden SN ve SR ifadeleri farklı standartlara göre halka rijidlikleri olup, birimleri aynı olmasına rağmen farklı büyüklükler ifade etmektedir. HDPE malzeme için genel bir kabul yapılmak istenir ise, SN değerinin 4 x SR değerine eşit olduğu öngörülebilir. Örneğin SN 4 kN/m2 ≈ SR 16 kN/m2 olduğunu söylemek hatalı bir yaklaşım olmayacaktır. 
 
   
Atıksu Arıtma Tesislerine yönelik çözümlerimiz ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir. 
 
 
Boru güvenilirliği kadar, bağlantı güvenilirliği de önemlidir. HDPE esaslı HES çözümlerimiz hem yüksek kimyasal/korozyon dayanımı sağlarken, hem de moleküler seviyede birleşerek kaynak olma özelliği ile kullanıcısına güven vermektedir. Boru tipleri ve uygulanacak birleştirme yöntemleri aşağıdaki gibi özetlenebilir.
 
 


Galeri