ÜRÜNLER

HDPE SARMAL BORULAR

Bogenn HDPE Sarmal Borular standartlara uygun tasarımı ve benzersiz özellikleri ile kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj uygulamaları gibi cazibeli akışlarda toprakaltı ve toprak üstü uygulamalar için kullanılmaktadır.
 
 

BORU YAPISI
 
Bogenn HDPE Sarmal Borular patentli teknolojiler ile geliştirilen özel üretim hatlarında üretilmektedir. Boru kesiti, boru formunu oluşturan HDPE alt katman ve halka rijidliği arttırıcı dikdörtgen kesitli HDPE profillerden oluşmaktadır. Üretim metodu ve standart gereksinimleri nedeni ile alt katman ve dikdörtgen profil spiral sarımlı olarak sarılarak proses gerçekleştirilmektedir. 
 
ÜRETİM STANDARTLARI
 
Bogenn HDPE Sarmal Boruların üretiminde aşağıdaki standartlardan faydalanılmaktadır. 
 
DIN 16961-1/2 Termoplastik Borular – Dış Yüzeyleri Profilli, İç Yüzeyleri Düzgün
DIN EN 13476 PE Plastik Boru Sistemleri – Basınçsız, Yeraltı, Drenaj ve Pissu İçin
TS 12312 Spiral Sarımlı Termoplastik Borular
ATV – DVWK –A 127E Kanalizasyon Kanalları ve Tahliye Sistemleri - Statik Hesaplamalar
CEN/TR 1046 Termoplastik Boru ve Kanalizasyon Sistemleri
DIN EN 1610 Kanalizasyon Kanalları ve Tahliye Sistemleri
DIN 16947 Termoplastik Esaslı Boru ve Ek Parçalar
ASTM F667 Büyük Çaplı PE Korige Boruların Genel Özellikleri
ASTM F894 PE Büyük Çaplı Atıksu ve Drenaj Borularının Genel Özellikleri
 
ÜRETİM ARALIĞI
 
Bogenn HDPE Sarmal Borular Ø600 – 3600 mm aralığında ve SR2 – 128 kN/m2 halka rijidliğinde  üretilmektedir. Üretim çapları aşağıdaki belirtilmiştir. 
 
 
HALKA RİJİDLİĞİ
 
DIN 16961 standardına göre HDPE Sarmal Borular için 7 farklı halka rijidliği sınıfı tanımlanmıştır. Bu halka rijidlikleri aşağıda belirtilmiş olup, firmamız bu halka rijidliği değerlerinde veya müşterinin ihtiyaç duyduğu her hangi bir ara halka rijidliği değerinde üretim yapma teknolojisine sahiptir.
 
 
Halka Rijidliği hesabı için;
 
SR24 = ESR. I / R3
formülü kullanılmaktadır. Burada;
ESR: 24 Saatlik E Modül, N/mm2
R: Tarafsız Eksen Yarıçapı, mm
I: Kesit Atalet Momenti, mm4/mm olarak ifade edilmektedir. 
 
 
BORU BOYLARI
 
Boru uzunlukları müşterinin talebine ve nakliye prosedürlerine uygun olarak belirlenmektedir. Sahip olduğumuz “Mobil Üretim Teknolojisi” ile daha uzun borular üretilebilmektedir (20 , 30, 40, 50 m v.b. gibi)
 
 
MOBİL ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
 
Firmamız HDPE Sarmal Borularda yerinde üretim teknolojisine sahiptir. Özellikle, boru nakliye masraflarının büyük paya sahip olduğu projelerde üretim hattı proje alanına taşınarak yerinde üretim yapılabilmektedir. Bu sayede nakliye masrafları önlenirken, projedeki birleştirme adeti de azaltılmaktadır. 
 
 
RENK
 
Bogenn HDPE Sarmal Boruların dışı siyah renkte üretilmektedir. Boru içi ise siyah, sarı, mavi veya müşteri talebine göre farklı renkte olabilmektedir.
 
KULLANIM ALANLARI
 
HDPE Sarmal Borular;  kanalizasyon, yağmur suyu, atık su gibi cazibeli hat uygulamalarında kullanılmaktadır. 
 
AVANTAJLARI
 
- Düşük maliyet
- Yüksek üretim hızı
- Kolay birleştirilebilme imkanı
- Tam güvenilir kaynak
- İstenilen boyda kaburgalı boru üretebilme imkanı
- Proje büyüklüğüne bağlı yerinde üretilebilirlik imkanı
- Çok büyük çaplarda boru üretilebilirliği 
- İstenilen SR’da esnek üretebilme imkanı
- Standartlara uygunluk
 
BİRLEŞTİRME YÖNTEMİ 
 
HDPE Sarmal Borular, elastomerik contalı veya elektrofüzyon kaynaklı birleştirme yöntemi kullanılarak montaj yapılmaktadır.
 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
 
Bogenn HDPE Sarmal Boruların taşınması, stoklanması, montajı v.b. aşamalarda aşağıda belirtilen kriterler ve ilgili ulusal mevzuatlar dikkate alınmalıdır.
 
- Bogenn HDPE Sarmal Boruların taşınması, stoklanması ve montajı esnasında firmamızın belirttiği teknik direktiflere ve ilgili talimatlara uyulmalıdır. 
 
- Boruların birleştirilmesi için tercih edilen yöntemin uygulamasında firmamızın direktifleri ve ilgili standartlar dikkate alınmalıdır. 
 
- Toprak altı uygulamalarda boruların gömülmesi direktiflere standartlara uygun olarak yapılmalıdır.
 
- Kurulumu tamamlanan tesisatlara  standart ve talimatlara uygun olarak tesisat basınç testi uygulanmalı ve yapılan test kayıt altına alınmalıdır.